Labutia pieseň SPŠE Stará Turá
predohra
 Kto? 

Kto?


Vyrobené a prevzaté so súhlasom od Vlg

Labutia pieseň SPŠE Stará Turá - posledná www.spsest.sk

Tragikomédia o piatich dejstvách, alebo ako sme robili Zenit, SOČ na SPŠE v Starej Turej, ale aj o inom.

Scenár a réžia: Ivan Gálik galik@spsest.sk, Prax - súťažná stránka v r.2002.
Workshop - prvá stránka v r.2001.

Účinkujú: učitelia a výborní žiaci SPŠE Stará Turá, vedenie školy, hostia zo stredných škôl a učilíšť Trenčianskeho kraja, CVČ Trenčín.

Hlavný dej sa odohráva v školskom roku 2002/2003.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!